top of page
הרשמה למאגר המרצים של משרד החינוך_edited.jpg
rishom maagar marzim - memshal

שירות זה מאפשר למרצים חיצוניים ולעובדי הוראה להירשם במאגר מרצים של  משרד החינוך, לצורך שיבוצם בקורסים ובימי עיון בתשלום, בהתאם לצורך ובתיאום עם המרצים.

הרישום במאגר מיועד למרצים, בעלי הכשרה אקדמית או בעלי מומחיות ספציפית וכן בעלי ניסיון במגוון תחומי דעת ונושאים. 

מי רשאי להירשם במאגר

מרצים חיצוניים ועובדי הוראה בעלי אחד מהפרטים הבאים:

  • תואר אקדמי.

  • לימודי תעודה.

  • מומחיות וידע נוספים.

    • שכיר / עוסק פטור או עוסק מורשה / חברה בע"מ או שותפות או קיבוץ או מושב או עמותה או מלכ"ר.

  • לבוגרי מוסדות מחו"ל, יש לפנות ליחידה להכרה במוסדות חו"ל לצורך הערכת תארים של משרד החינוך.

תשלום למרצים
התשלום על הרצאה והדרכה יינתן בהתאם לתואר האקדמי של המרצה.
החזר הוצאות נסיעה - 
הוצאות נסיעה ישולמו במפגשים עצמם.
מקום המגורים של המרצה ייקבע בהתאם לכתובת המעודכנת במשרד הפנים.
חישוב המרחק יבוצע אוטומטית בהתאם למרחק בין מקום מגורי המרצה לבין מקום ההרצאה.

 

bottom of page