top of page

תקנון האתר

תנאי שימוש ותקנון אתר 

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. יש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה, אם אינכם מסכימים להם, הינכם נדרשים לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתכם ואישורכם לתנאי שימוש אלו.
מטרת האתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל עורך דין או כל מומחה אחר.
המידע הכלול באתר הוא מידע כללי בלבד ועשוי שלא לשקף התפתחויות ועדכונים חדשים ובהתאם לכך אינו מתיימר להיות עדכני, נכון או מלא ואינו מובא כתחליף לייעוץ משפטי מקצועי ומוסמך בקשר עם הנסיבות הרלוונטיות וכן אינו מובא כתחליף לייעוץ מקצועי בכל תחום.
משרד עו"ד רגב, מסיר מעצמו כל אחריות בהקשר לפעולות של משתמשי האתר בהתבסס על המידע הכתוב בו ולא יישא בכל נזק או אובדן שייגרם כתוצאה מפעולות כאמור ובכל מקרה השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי,או יחסי נותן שירות-לקוח בין משרד עו"ד רגב או/ו בין עו"ד יונית רגב ובין המשתמשים.
האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר משרד עו"ד רגב ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש.
בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר. משרד עו"ד רגב מכבד את פרטיותכם כמשתמשים באתר האינטרנט של המשרד. שמכם ופרטיכם האישיים לא יועברו לצדדים שלישיים למטרות פרסום ללא רשותכם למעט הפניה לעורכי דין אחרים ו/או גופים המתווכים בין לקוחות לעורכי דין ו/או סיוע בהגשת תביעות לביהמ"ש לתביעות קטנות - לצורך קבלת מענה לפנייתם.
קישורים והפניות לאתרים ומשרדי עורכי דין חיצוניים אינם מהווים ערובה כיוון שמדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם או שכירת שירותיהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדית של המשתמשים באתר.
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל-אביב בלבד.

bottom of page