top of page

מקרקעין ועסקאות נדל"ן

ייצוג וייעוץ משפטי, מקצועי ומקיף בתחום הנדל״ן, תכנון  ובנייה

משרדנו מתמחה בליווי עסקאות נדל”ן פרטי ומסחרי על כלל ההיבטים: ליווי וייצוג חברות יזמיות קבלניות בהסכמי מכירה ורישומן כדין, ליווי רוכשי דירות בפרוייקטים חדשים מחברה יזמית או/ו קבלנית, עסקאות מכר דירות מיד שנייה, , ייצוג בתביעות ליקויי בנייה, עריכת הסכמי שכירות, נכסים מסחריים, תביעות רשלנות של אדריכלים, מהנדסים ומעצבי פנים, ייצוג בתביעות תיווך למיניהן. העברה ללא תמורה, ביצוע פעולות שונות במרשם המקרקעין, רישום צווי ירושה והקניית זכויות במקרקעין בהורשה, פירוק שיתוף.
משרדנו מקפיד על ליווי מקצועי ישיר ואישי של הלקוח בתהליך העסקה, החל משלב המשא ומתן הטרום חוזי, בחינת העסקה וביצוע הבדיקות המשפטיות הנדרשות, עבור בהתקשרות החוזית, ליווי הלקוח מול גורמים שונים (בנקים למשכנתאות, מיסוי מקרקעין, לשכת רישום המקרקעין, רשם המשכונות, מנהל מקרקעי ישראל וכיוצא באלו), עד למסירה או קבלת החזקה בנכס והשלמת העסקה ברישום כמתחייב בדין.

bottom of page